Huurderscommissie

Huurderscommissie

Vanuit de bewoners van De Oosterborch is een huurderscommissie gevormd.

Er wordt 2 maal per jaar vergaderd door de huurderscommissie en Charim Vastgoed.

Indien nodig worden de leden voor een kort overleg uitgenodigd om zaken te bespreken die niet kunnen wachten tot de volgende reguliere vergadering.

De leden van de huurderscommissie organiseren ook afstemmingsmomenten met elkaar.

Tevens wordt er 1 maal per jaar een bewonersoverleg gehouden waarbij alle bewoners welkom zijn. Hiervoor worden de bewoners persoonlijk uitgenodigd.


Leden huurderscommissie:
Mevrouw G.J. van Dijk
De heer G. Dijkstra
De heer H. van de Grift
Mevrouw I. Köhlenberg
De heer J. Paap
De heer S. Piso

Mevrouw G. Doelwijt: administratieve ondersteuning